De egel als gidsdier voor de biodiversiteit

De Europese egel boekt na decennia lang eindelijk weer voortgang in ons land. Heel lang waren ze de zorgenkindjes van de natuurliefhebbers en dat was helaas terecht. Egels zijn echte alleseters die zich makkelijk aanpassen, maar zijn toch een diersoort die heel lang heeft geleden onder het opkomen van de industrie en de huizenbouw. En als egels weinig voedsel of schuilplaats meer kunnen vinden om te overleven, dan geeft dat ook aan dat veel meer dieren daar last van hebben. Ook als dat niet altijd goed zichtbaar is voor ons. Gelukkig gaat het weer wat beter met de populatie aan egels in ons land, maar de zorgen zijn zeker nog niet weg. Daarom willen wij graag de egel als gidsdier voor biodiversiteit gebruiken. Als het goed gaat met de egel, dan gaat het goed met de natuur!


“Als iemand echt van de natuur houdt, vindt men overal schoonheid.”