Kaplijsten gemeentelijke bomen

De kaplijsten gemeentelijke bomen is een map met geplande bomen die gekapt worden. Het gaat om bomen die dood, niet meer veilig en/of niet meer gezond zijn en om beheerstechnische redenen. De bomen op de kaplijst zijn volgens een objectieve methode gecontroleerd op stabiliteit en veiligheid voor de omgeving. Te zijner tijd worden nieuwe bomen geplant ter compensatie, maar niet altijd op dezelfde plek.

Klik op de links hieronder om de kaplijsten te bezichtigen.

https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=63404b2a3cb3408b8065d6d32a3f48ee

https://swodwdhgv.maps.arcgis.com/apps/instant/basic/index.html?appid=026668462bc24e7a909d8d0b4b50fbe3