Wie zijn wij?

Hoogeveen Groen bestaat uit enthousiaste mensen, bedrijven en organisaties die samenwerken aan het promoten van de biodiversiteit door eigen tuinen, bedrijventerreinen en openbaar gebied via ‘groene stapstenen’ te verbinden. Denk aan bijvoorbeeld groen ingerichte boomspiegels, groene mosmuren, sedumdaken of een ’tiny forest’. Werk je samen met Hoogeveen Groen? Dan zoeken we samen naar nieuwe kansen voor meer biodiversiteit binnen de gemeente. Deze pilots gaan we ook monitoren, bijvoorbeeld door middel van de egelmap.

De natuur een beetje meer ruimte geven, dat is het doel. Door middel van ‘rewilding(wat zoveel betekend als het aanplanten van inheemse plantensoorten) en het promoten van bestaande duurzame oplossingen, beter beleid op beheer van de stadsparken voor mens en dier en het monitoren van diersoorten in Hoogeveen, wil Hoogeveen Groen ook in de stad de natuur weer een plek geven. Want natuur is goed voor iedereen!

Werkgroep onder IVN

Hoogeveen Groen is ondergebracht als werkgroep met eigen projecten bij IVN Hoogeveen. Hierdoor is samenwerking met andere werkgroepen binnen IVN mogelijk en kunnen we kennis over natuur optimaal benutten door andere werkgroepen uit te nodigen om mee te kijken binnen de lopende projecten van Hoogeveen Groen.