Eindconclusie veldonderzoek Europese egel 2023

Hoogeveen – The Hedgehog Program is in 2023 begonnen met veldonderzoek naar de Europese egel, specifiek met de vraag in welke delen van de gemeente de soort meer en minder voorkomt. De laatste gegevens van dit onderzoek zijn nu geanalyseerd en daar is uit voort gekomen dat er ook de komende vier jaar nog veldonderzoek gedaan blijft worden om een beter beeld te krijgen.

De Europese egel heeft het al jarenlang heel erg moeilijk in Nederland. Dat komt onder andere door bouwwerkzaamheden en de drastisch lage aantallen insecten in de afgelopen jaren. Door bouwwerkzaamheden verdwijnen grote stukken groen, waardoor de natuur in steden steeds verder ‘versnipperd’ en dieren niet meer zo gemakkelijk van het ene gebied naar het andere kunnen verplaatsen om op zoek te gaan naar voedsel en schuilplaatsen. Dat geldt voor vogels, insecten en dus ook voor de Europese egel die we toch graag wel in de tuin zien.

Over het gehele jaar 2023 heeft The Hedgehog Program daarom onderzoek gedaan naar de plaatsen waar de egel in de gemeente Hoogeveen het meest voorkomt. Daarvoor is fysiek veldonderzoek gebruikt, maar ook zijn zichtmeldingen opgenomen van waarneming.nl en meldingen die via social media zijn doorgegeven. In enkele gevallen is ook -met toestemming- in tuinen van inwoners gekeken naar de aanwezigheid van egels. Ook is er op plaatsen waar de egels zijn gemeld, gekeken naar de beplanting in de omgeving en de mogelijke ‘migratieroutes’ tussen de meldplaatsen en stadsparken, natuurgebied of agrarisch gebied. Daaruit zijn interessante conclusies getrokken.

Oude Kene als voedsel- en rustgebied

Het natuurgebied Oude Kene is een welbekend gebied voor de Ringslang, met de broedhopen die door IVN Hoogeveen worden onderhouden. Maar het gebied blijkt ook een uitstekende voedsel- en rustplaats voor de Europese egel. De makkelijke toegang tot water, de ruige natuur en de toegang tot het Kinholtsbos zijn goede omstandigheden voor de Europese egel om in alle rust op zoek te gaan naar voedsel, nesten te maken en zelfs te overwinteren. Met de aanwezigheid van talloze vogelsoorten, reptielen- en amfibieënsoorten en insecten, biedt het gebied voor de egel een dusdanig stabiele basis dat er in het gebied regelmatig gedurende het gehele seizoen volwassen egels met 2-4 jongen zijn gemeld en gezien tijdens veldonderzoek.

Kinholtsweg als ‘migratieroute’

Ook de meldingen in het Steenbergerpark en de woonwijken Kinholt, Trasselt, De Weide en de Schutlanden zijn opvallend tegenover de meldingen elders in Hoogeveen als stad. En dat is mogelijk te wijten aan de functie van de Kinholtsweg als migratieroute voor egels vanaf de Oude Kene óf vanuit het Steenbergerpark. Europese egels kunnen zo’n 4 kilometer per nacht afleggen en egels die een nieuw habitat zoeken, kunnen goed gebruik maken van de lange groenstroken langs de Kinholtsweg naar het Steenbergerpark en vervolgens -of tussendoor– de woonwijken in trekken. Egels zijn echte routinedieren zijn die niet snel van een looproute afwijken als ze hierlangs genoeg voedsel vinden en de Kinholtsweg biedt een goede mogelijkheid om te migreren tussen twee gebieden met veel voedselvoorziening, water en schuilplaats.

Pesse

Opvallend is ook dat in Pesse als enige buitendorp meerdere meldingen zijn gedaan. Dit kan komen door het zogenoemde ‘waarnemingseffect’. De buitendorpen zijn allemaal overwegend groen en daarmee prima te doorkruisen voor een egel, met uitzondering van enkele drukke hoofdwegen. Dat er in Pesse meerdere meldingen zijn gedaan kan komen door het vooraf aangekondigde veldonderzoek in het dorp en de bewustwording van mensen om meldingen door te geven.

Veldonderzoek blijft doorgaan

Omdat er in dit eerste jaar nog te weinig meldingen zijn gemaakt, kunnen er maar weinig echte conclusies worden getrokken. Daarom heeft The Hedgehog Program besloten in ieder geval de komende vier jaar te blijven monitoren, om het onderzoek zo over vijf jaar te kunnen doen. Daarmee wordt ook aangegeven dat er meer wordt gedaan om bewustwording te creëren bij mensen. Mediaberichten zijn daar een aandeel in, maar er zullen ook publieke veldonderzoeksavonden, nachtwandelingen en andere evenementen en projecten worden aangegaan.

Nachtwandeling met veldonderzoek

Op 29 april aanstaande wordt een nachtwandeling met veldonderzoek gehouden in samenwerking met IVN Hoogeveen. Deze avond begint om 22:00 uur bij de parkeerplaats bij de Oude Kene en eindigt uiterlijk om 01:00 uur in de nacht. Tijdens de nachtwandeling wordt er verteld over het werk van een onderzoeker en wordt er op een leuke manier actief veldonderzoek gedaan in het gebied. Hiervoor is toestemming verkregen van Landschapsbeheer Drenthe, dat het gebied beheert. Aanmelden is verplicht, deelname is €10 voor niet-leden van het IVN en €5 voor leden van het IVN, en vol is vol! Er is maar plaats voor maximaal 15 mensen. Klik hier voor meer informatie over het evenement.

Nachtwandelingen door Hoogeveen

Vanaf 29 april zal er elke maandagavond vanaf 22:00 uur een nachtwandeling door Hoogeveen plaatsvinden. Alleen de nachtwandeling op 29 april is inclusief uitgebreid veldonderzoek, de andere avonden gaat het alleen om zichtmeldingen. Deze nachtwandelingen duren ongeveer een uur per avond. Omdat de startplaats elke avond kan verschillen, kunt u daarvoor het beste de website van The Hedgehog Program in de gaten houden. Aanmelden voor deze avonden is niet verplicht.

Helpt u mee?

U kunt de komende vier jaar mee blijven helpen met dit veldonderzoek naar de Europese egel in Hoogeveen. Neemt u al deel aan waarneming.nl? Dan worden uw meldingen automatisch in het onderzoek meegenomen. Daarnaast kunt u ook zichtmeldingen doorgeven via What’s App naar 0621144970 or via de email naar info@hedgehogprogram.com of door een berichtje te sturen via de Facebookpagina van The Hedgehog Program.

Ontdek meer van Hoogeveen Groen

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder