Jeneverbes

Rijk:Plantae (Planten)
Stam:Embryophyta (Landplanten)
Klasse:Spermatopsida (Zaadplanten)
Clade:Gymnospermae (Naaktzadigen)
Orde:Coniferales (Coniferen)
Familie:Cupressaceae (Cipresfamilie)
Onderfamilie:Cupressoideae
Geslacht:Juniperus
Soort:Juniperus communis (Jeneverbes)

Omschrijving

De Jeneverbes is een conifeer uit de cipresfamilie. Het is een van de weinige coniferen, naast de grove den en de taxus, die van nature voorkomt in de Benelux.

In de Middeleeuwen verbrandde men hout van de Jeneverbes tegen hekserij en aan de bessen werd beschermende werking tegen de pest toegeschreven. Die bessen, eigenlijk vlezige kegeltjes, hebben urinedrijvende werking. Je moet ze niet te lang gebruiken vanwege de kans op nierschade, maar als specerij in het eten doen ze geen kwaad.

De Jeneverbes komt voor in heidevelden, schrale graslanden en droge bossen. Het liefst op kalkhoudende grond. De soort komt voor op het Noordelijk halfrond.

Ondersteuning van dieren

De jeneverbes is de broedplaats voor verschillende vogels zoals de staartmees en de goudvink. In de winter smullen de lijster, koperwiek en kramsvogel graag van de rijpe bessen. Kleine zangvogels schuilen nogal eens in de dichte struiken tegen een aanval van een roofvogel.

In Drenthe zijn er inmiddels dassenburchten ontdekt te midden van een jeneverbesstruweel. Een mooie schuilplaats voor jonge spelende dassen. Opnieuw een teken dat de betekenis van jeneverbes groter wordt. Ook vinden egels regelmatig hun schuilplaats in de winter in de jeneverbesstruwelen en zoeken ze hier naar voedsel.

De Jeneverbeswants, een olijfgroene schildwants van ruim een centimeter lengte, leeft van het sap dat zij uit jeneverbessen zuigt. Net als andere wantsen valt zij voornamelijk door haar geur op. De naalden van de jeneverbes vormen het voedsel van de jeneverbesbladwesp, een in de voorzomer vliegend wespje van een halve centimeter lang. De vrouwtjes leggen eieren in de rand van de naalden. De larven vreten aan de naalden en soms ook aan knoppen en twijgjes. Meestal herstelt de Jeneverbes zich tamelijk snel van de vraat.

Er is de laatste jaren ook meermaals geconstateerd dat er adders leven in de jeneverbesstruwelen in het Kootwijkerveen. De reptielen liggen te zonnen onder de struiken en profiteren daarbij van de hogere luchtvochtigheid.Ondersteund zoogdierenOndersteund reptielenOndersteund vogelsOndersteund insecten

Ontdek meer van Hoogeveen Groen

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder