Doelstelling 2024

We hopen dat jullie een gezellig Oud&Nieuw hebben gevierd?

Vanaf vandaag gaan wij weer aan de slag om Hoogeveen een stukje groener te maken! En dat doen we met jullie hulp. Hoe? Bijvoorbeeld door te helpen met de aanplanting van bloemenweides, te overleggen met scholen over natuurlijke schoolpleinen of simpelweg door wandelingen door de Hoogeveense natuur. Hieronder vertellen we jou alvast een klein beetje over onze doelstellingen van 2024.

Naamsbekendheid

Natuurlijk zijn we in november 2023 al begonnen, maar meer naamsbekendheid is hard nodig om écht verder te kunnen werken aan Hoogeveen Groen. Dit doen wij bijvoorbeeld door persberichten te sturen naar lokale media zoals Regionieuws Hoogeveen waarmee wij onlangs de samenwerking hebben opgezet. Maar ook door lokale evenementen te bezoeken en daarmee onszelf zichtbaar te maken door flyers uit te delen en door gesprekken met mensen en met bedrijven aan te gaan over vergroening. We zijn natuurlijk nog maar net begonnen, dus dit willen wij in 2024 zeker meer gaan doen!

Vergroening van de industrie

Hoogeveen kent veel industrie en in die gebieden hebben dieren zichtbaar moeite om veilig door de gebieden te bewegen naar de groenere (buiten)gebieden en stadsparken. Nodig tijd dus om bedrijven te helpen met de hard nodige vergroening van de industrieterreinen. Dat gaan we doen door kenbaar te maken dat we ons hier voor willen inzetten, door in overleg te gaan met bedrijven en de gemeente Hoogeveen en waar nodig te bemiddelen en te kijken naar oplossingen die voor beide partijen haalbaar zijn. Hoe dat precies te werk zal gaan, worden binnenkort de eerste vergaderingen gehouden onder vrijwilligers van Hoogeveen Groen.

Kleinschalig en op wijkniveau vergroenen

Ook in de wijken kan het nodige gebeuren om de biodiversiteit in Hoogeveen te verbeteren. Dat kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door woningcorporaties te benaderen, door medewerking te vragen aan de gemeente en door budgetten aan de vragen bij de verschillende wijksmederijen in Hoogeveen. De ene wijkbewoner wil graag een bloemenweide of een insectenhotel, de ander wil liever meer toegankelijke waterpartijen voor kleine inheemse dieren. Door in gesprek te gaan met wijkbewoners willen we mensen gelijktijdig weer de connectie met de lokale natuur teruggeven.

Samenwerkingen

Ook samenwerking met andere verenigingen, bedrijven en particulieren zijn belangrijk om Hoogeveen Groen tot een succes te maken. Zo hebben wij in november en december de samenwerkingen al opgezet met IVN Hoogeveen, The Hedgehog Program en Regionieuws Hoogeveen. Maar ook willen we graag samenwerken met andere instanties, verenigingen, stichtingen en bedrijven om de Hoogeveense natuur te helpen behouden en verder te ontwikkelen. Daarvoor gaan we graag met jou/u in gesprek! Interesse en ideeën? Neem gerust contact met ons op!

Ontdek meer van Hoogeveen Groen

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder